Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2000

HKV přípojka pro OC, ul. Dělnická v Havířově
Teplárny Karviná, a.s.
DPS
Kolejový vůz na přepravu Al tyčí v hale ( nosnost 3000 kg)
ALUSUISSE Děčín, a.s.
Dodávka na klíč
Slévárna hliníku 2t tavící / udržovací dvoukomorová sklopná
TAVAL, s.r.o., Prešov, Slovenská republika
Dodávka na klíč
Baumax Market Mladá Boleslav
Baumax Mladá Boleslav
DSP, DPS, DV
Oprava a rozšíření drcení a mletí břidlice, hala drcení a hala třídění
RD Jeseník (Horní Benešov)
DPS, DV
Příčná dělící linka WEAN-DAMIRON, kompletní projekční a inženýrská činnost, uvedení do provozu
FERONA-Dělící centrum, a.s., Ostrava
DPS

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy