Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2001

Rekonstrukce vysokotlakého ostřiku okují P1500 RDS
NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava
DPS
HKV přípojka 2x DN 100 pro TESCO Havířov II
Teplárny Karviná, a.s.
DSP
Slévárna hliníku 1,2 t rotační pec
FOUR TRADE, s.r.o., Banská Štiavnica, Slovenská republika
Dodávka na klíč
6ks pecních agregátů na sušení pískových forem pro čepy odstředivě litých válců
VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY, s.r.o., Ostrava
Dodávka na klíč
Obchodní centrum, ocelová konstrukce canopy
CARREFOUR, Brno-Moravské Pole
DPS, DV
Výrobní a skladovací hala
NATURPRODUCT CZ, s.r.o., Havířov
DPS, DV
Rekonstrukce vysokotlakého ostřiku okují P 1500
NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava
DPS, dodávka
Minihuť-Zařízení pro montáž a demontáž ložiskových těles pracovních a opěrných válců válcovacích stolic Steckel
NOVÁ HUŤ, a.s., Ostrava
DPS, dodávka na klíč

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy