Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2002

Napojení objektu LIFT SERVIS-VELOX PARTNER s.r.o v Karviné na rozvod tepla
LIFT SERVIS-VELOX PARTNER, s.r.o.
DSP
Potrubí dehtu VP2
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
DPS
Slévárna hliníku 8t tavicí / ustalovací dvoukomorová sklopná pec se skipem a licím pásem
KOVOD TRADE a.s., Slovenská Lupča, Slovenská republika
Dodávka na klíč
Slévárna hliníku - rekonstrukce 1t tavicí / ustalovací pece
SLÉVÁRNA TATRA, a.s., Kopřivnice
Dodávka na klíč
Výměna topného systému sušící pece č.6 v NS 320 Formovna
VÍTKOVICE – strojírenství, a.s., Ostrava
Dodávka na klíč
Střední oprava vysoké pece č.3, provizorní zavěšení pece
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
DPS, DV
Rozšíření stávající haly
ZEXEL VALEO Humpolec
DPS, DV
Dodávka obráběče svitků na 10t
FERONA-Dělící centrum, a.s.
DV, dodávka na klíč
Rekonstrukce rozvíjecího zařízení na stolici
NOVÁ HUŤ-Válcovna za studena spol. s r.o.
Dodávka

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy