Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2003

Napojení DPS na CZT Krnov
Dalkia Morava a.s
DPS
Oprava horkovodní přípojky 2x DN100 v úseku Š58 - PS623, ul. Hlavní, Ostrava - Poruba
Dalkia Morava a.s
DPS
Minimill - chlazení válců stolic H1 H2
ISPAT NOVÁ HUŤ a.s, Ostrava
DPS
Vodní chlazení dvoubodové svářečky
Nová Huť-Válcovna za studena, spol. s r.o.
DPS
Přečerpávání okují
Třinecké železárny, a.s.
DPS
Tukové mazání poutnické stolice VM
Válcovna trub, a.s.
DPS
Oprava potrubí oleje pro VP1
VYSOKÉ PECE Ostrava a.s
DPS
Rekonstrukce ohřívací pece HCC
ISPAT NOVÁ HUŤ a.s., Ostrava
Studie
Instalace tavicí / ustalovací pece 5t a licího pásu
KOVOHUTĚ TRENČÍN, s.r.o., Trenčín, Slovenská republika
DPS
Výstavba krokové pece 160t / hod - válcovna KJT
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Třinec
DPS
Rekonstrukce narážecí pece 85 t/hod, těžká profilová trať
VÍTKOVICE STEEL, a.s, Ostrava
Studie
Výměna topného systému žíhací pece č.1 v NS 320 - stará čistírna
VÍTKOVICE STEEL, a.s, Ostrava
Dodávka na klíč
Zastřešení parkoviště
MAKRO Ostrava
DPS, DV
Dostavba a rekonstrukce fotbalového stadiónu Letná ve Zlíně, osvětlovací stožáry
SK Zlín
DPS, DV
Rozvoj ZOO Ostrava, pavilon slonů - ocelová konstrukce vrat
Statutární město Ostrava
DPS, DV
Rekonstrukce hlubinného zásobníku - ocelová konstrukce zastřešení zásobníku
Teplárna Přerov
DPS, DV
Střední oprava vysoké pece č.4, úprava a rozšíření budovy odlévárny vysoké pece č.4
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
DSP, DPS, DV
Podélná dělící linka BKM kompletní projekční inženýrská činnost, uvedení do provozu
FERONA -Dělící centrum a.s., Ostrava
DPS
Třinecké železárny - rekonstrukce KJT, III.etapa
TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY a.s.
DPS, DV, dílčí dodávky
Rekonstrukce poutnické stolice VM
VÍTKOVICE - Válcovna trub a.s.
DPS, dodávka

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy