Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2004

Vysoká pec č.4 - Rozšíření jižní odlévárny na západ, instalace kyvného žlabu a realizace dvojité licí plošiny
Vysoké pece Ostrava, a.s.
DPS, dodávka na klíč
Zokruhování HKV FnsPO na ul. Dr. Slabihoudka v Ostravě - Porubě
Dalkia Česká republika, a.s.
DPS
Rozvod kyslíku v areálu AC Plus s.r.o.
MESSER TECHNOGAS, s.r.o.
DPS
SO VP č.4 - přívod chladící vody
Třinecké železárny, a.s.
DPS
Realizace ostřiku okují vnitřního povrchu předvalku za děrovacím strojem
Vítkovice - Válcovna trub, a.s.
DPS
Modernizace tažírenských kapacit TND, napojovací provozní potrubí
ŽDB a.s., Bohumín
DSP, DPS
Rekonstrukce narážecí pece KD tratě
ISPAT NOVÁ HUŤ, Ostrava
Studie
Modifikační komora č.3
KOVOD Stroj s.r.o., Slovenská Lupča ,Slovenská republika
DPS
Izolace žíhací pece
NH - Válcovna za studena, s.r.o, Ostrava
Dodávka
Sázecí a vytahovací stroj, tlačka, depiler a valníky pro úsek krokové pece 220t/hod
STEIN HEURTEY, EVRY, Francie
DPS, DV
Úpravy narážecí pece (dveře, rekuperator), těžká profilová trať
VÍTKOVICE STEEL, a.s., Ostrava
DV
Statický přepočet OK hal tratě P1500 ve vazbě na instalaci nového jeřábu nosnosti 40t
NOVÁ HUŤ Ostrava, a.s.
DPS
Nosná konstrukce pro nesení antén 85023 A K. Vary-Ruprachtov-TSI-50
T-MOBILE Czech Republic, a.s.
DPS, DV
Stavební úpravy můstku K-90 s umělou hmotou, ocelová konstrukce schodů podél můstku
TJ Frenštát pod Radhoštěm
DV
Pánvová pec č.21 v TŽ Třinec, plošiny kolem pánvové pece a zavážení přísad
TŽ Třinec, a.s.
DSP, DPS, DV
Montážní portál pro výměnu konvertoru K1 a K2 v TŽ Třinec
TŽ Třinec, a.s.
DPS, DV
Rozšíření výroby svařovacích drátů (OK a opláštění)
ŽDB Bohumín, a.s.
DSP, DPS, DV
Hala skladů profilů a tyčí
ARCIMPEX s.r.o.
DSP, DPS
Bonderizace krátkých trubek (fosfátování)
Jäkl Karviná, a.s.
DPS, DV, dodávka
Předrovnačka, jeřáby (demontáže, montáže)
NOVÁ HUŤ, a.s., Válcovna za studena
DPS, dodávka
Vysokotlaký ostřik okují na trati VM
VÍTKOVICE - Válcovna trub, a.s.
DPS, dodávka
Instalace patentopozinkovací linky
ŽDB a.s., Bohumín
Studie, DSP, DPS

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy