Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2005

Potrubní rozvod CO2 v Mlékárně Kunín
MESSER TECHNOGAS s.r.o.
DPS
Emulsní mazání válců stolice kvarto 250 v NH - VzS
Nová Huť - Válcovna za studena, spol. s r.o.
DPS
Zlepšení rekuperace tepla
VÍTKOVICE STEEL a.s
DPS
Rekonstrukce a modernizace tratě „Velký Mannesmann“, energetické rozvody
Vítkovice - Válcovna trub, a.s.
DSP
Modernizace a rekonstrukce jemné tratě 2 - ostřik okují a přečerpávání okujové vody
ŽDB a.s., Bohumín
DPS
2 sázecí stroje, 2 vytahovací stroje, 2 tlačky, 2 zvedací stoly pro manipulaci s bramami před a za krokovými pecemi dodávanými firmou STEIN HEURTEY
STEIN HEURTEY, Evry, Francie
DPS, DV
Dávkování roštoviny na aglomeraci sever (OK, opláštění, stavební část)
VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
DPS
Generální oprava střešního pláště hal patentovány
ŽDB Bohumín, a.s.
DPS
Instalace CNC soustruhu na TPT
VÍTKOVICE STEEL, a.s.
DSP, DPS
Instalace patento-pozinkovací linky drátů č. 803
ŽDB GROUP a.s., závod TPD
DSP, DPS, AD

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy