Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2006

Realizace zásobníku č.2
CALUMITE s.r.o.
DPS, dodávka na klíč
Výroba elektrické energie využitím produktů zplyňování hnědého uhlí z lokality Handlová
Carbonium s.r.o.
Studie
Úprava chlazení VP 1 USS Košice
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
Oprava potrubí surového plynu VP 3
Vysoké pece Ostrava, a.s
DPS, DV
Dávkování roštoviny na aglomeraci Sever
Vysoké pece Ostrava, a.s
Dodávka na klíč
Chlazení pece a montážní prostředky pro realizaci vyzdívek pece - GO VP 2 Smederevo, Srbsko
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
GO a MoRe technologického zařízení válcovny mědi a mosazi, energetické rozvody
MĚD Povrly, a.s.
DSP, DPS
Okruh nepřímého vodního chlazení stolic a pecí
NOVÁ HUŤ – Válcovna za studena, spol. s r.o.
Dodávka
Rozvod chladící vody pro čerpací stanici pro lis 60MN
Vítkovice Mechanika, s.r.o.
DPS
GO a MoRe technologického zařízení válcovny mědi a mosazi
MĚĎ Povrly, a.s., Povrly
GP, DSP, DPS, DV, AD
Rekonstrukce narážecích pecí 45t/hod, profilová trať
MITTAL STEEL Ostrava, a.s., Ostrava
DPS, DV
Sušící pec pro oduhličovací linku OL 1
VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek – Místek
DPS, dodávka
Slévárna hliníku - rekonstrukce 1t sklopné komorové pece
TAFONCO, a.s., Kopřivnice
Dodávka na klíč
Ocelové konstrukce pro realizaci zásobníku č.2
CALUMITE s.r.o.
DPS, dodávka na klíč
Ocelové konstrukce pro dávkování roštoviny na aglomeraci Sever
Vysoké pece Ostrava, a.s.
DV
Montážní prostředky pro realizaci vyzdívek pece - GO VP 2 Smederevo, Srbsko
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
GO a MoRe technologického zařízení válcovny mědi a mosazi
MĚĎ Povrly, a.s., Povrly
GP, DSP, DPS, DV, AD
Průběžná žíhací a mořící linka na Cu
MĚĎ Povrly, a.s., Povrly
Dodávka

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy