Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2007

Generální oprava VP 3
Vysoké pece Ostrava, a.s.
DPS, DV
VP 2, oprava chladnic v 7. a 8. řadě
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
GO VP 3 - modernizace, rekonstrukce jižní odlévárny pro lití železa kyvným žlabem, odsávání hlavního železového žlabu, rekonstrukce rozvodů vody po peci na uzavřený chladicí systém s upravenou vodou s plným využitím kapacity nové čerpačky VP 3
Vysoké pece Ostrava, a.s.
DPS
Studie chladícího okruhu na hale PB v ŽDB – závod Drátovna, TPD
ŽDB a.s., Bohumín
Studie
Oprava havarovaného potrubí DN1200 studeného větru pro VP4
Mittal Steel Ostrava, a.s.
DPS
Rekonstrukce a modernizace válcovací tratě Velký Mannesmann, Potrubní rozvody
VVT-Vítkovice válcovna trub, a.s.
DSP, DPS
Redukce středotlaké páry z 1,5/0,6 MPa a z 1,5/0,2 MPa v EVI
Projekt 2010, s.r.o.
DPS
Instalace tavící indukční pece a kontilití
MĚĎ Povrly, a.s., Povrly
DPS
Výstavba krokové pece 120 t/h
SOCHOROVÁ VÁLCOVNA TŽ, a.s., Kladno
DSP, DPS, AD
Rekonstrukce termorovnací a nanášecí linky OL1
VÁLCOVNY PLECHU, a.s. Frýdek – Místek
DPS, dodávka
Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín
Studie
Plazmová pec
CHEMOPROJEKT, a.s., Praha
DV, dodávka
Římskokatolický kostel v Ostravě-Zábřehu
Farní úřad Ostrava-Zábřeh
Technická pomoc, přepočet na zvýšení zatížení
Nové skladovací haly v TT Viadrus – I.etapa
ŽDB GROUP, a.s., závod TT Viadrus
DSP
Ocelová konstrukce pro spouštěcí žlaby na odlévárnách VP 1,2,3
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DSP, DPS
Ocelové konstrukce pro GO VP 3
Vysoké pece Ostrava, a.s.
DPS, DV
Podélně dělící linka 0,15-0,25x650-15t
KWW, a.s., Králův Dvůr
DSP, DPS, dodávka
Mořící linka na Ms
MĚĎ Povrly, a.s., Povrly
Dodávka repasované linky
Modernizace ostřiku okují na TŠP 1700
U.S. Steel Košice, a.s., Košice
Dodávka

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy