Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2008

Generánlí oprava VP 2
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Modernizace VP2 - uzavřený okruh chlazení, nová čerpací stanice
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Dodávka na klíč
GO VP 3 - dodávka uhlíkových bloků, žáruvzdorného materiálu, termočlánků a služeb pro novou nístěj VP 3
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Dodávka na klíč
Modernizace VP 2 - uzavřený okruh chlazení, nová čerpací stanice
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Oprava studenovětrných šoupátek na ohřívačích větru VP 1
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
Granulace u vysokých pecí
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Studie
GO VP 1, oprava podpěr zdiva na OV 11
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS, DV
VP 2 Alčevsk, Ukrajina, ocelová konstrukce pece
Danieli Corus B.V.
DPS, DV
Instalace patentopomosazovací termodifuzní linky v závodu Ocelové kordy, potrubní rozvody
ŽDB GROUP, a.s.
DSP, DPS
Oprava rozvodů vody na plynočistírně VP 1
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
Energetické přípojky pro stavbu „Linka na výrobu membránových stěn“
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.
DSP, DPS
Rekonstrukce sání čerpadel PAH
Vítkovice Mechanika, s.r.o.
DPS
Elektrické poklopové pece pro vysokoteplotní žíhání
VÁLCOVNY PLECHU, a.s., Frýdek – Místek
DSP, DPS, AD
Zavedení odstředivého lití
ZKL Hanušovice, a.s., Hanušovice
Oznámení záměru, rozptylová studie
Plynové poklopové pece pro vysokoteplotní žíhání
ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.
DSP, DPS, AD
GO VP 2 ArcelorMittal Ostrava a.s. - pevné plošiny s otočnou drážkou v peci pro realizaci vyzdívek nístěje
Teplotechna Ostrava, a.s.
DPS, DV
GO VP 1 U.S.Steel Košice - ohřívače větru, montážní drážky a obslužné plošiny
Termostav - Mráz, spol. s r.o.
DPS, DV
GO VP 3, PD a DV pevné plošiny s otočnou drážkou v peci pro realizaci vyzdívek nístěje pro ArcelorMittal Ostrava a.s.
Teplotechna Ostrava, a.s.
DPS, DV

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy