Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2009

Výrobní hala – mechanické dílny II a údržba
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DSP
Skladovací hala a kanceláře
ARCIMPEX s.r.o., Sviadnov
DSP, DPS, DV
Přístavba haly DEMOS
TOP Projekt, Ostrava
DV
Linka na výrobu membránových stěn
Vítkovice-Revmont, Ostrava
DSPS
Skluzy na pásu K16, K26, K13 a K23 pro elektrárnu Bełchatów, Polsko
ALSTOM Power, Brno
DV
Instalace patento-pomosazovací termodifuzní linky drátů
GROUP a.s., závod Ocelové kordy, Bohumín
DSP, DPS, AD
Manipulátor jeřábového typu na svitky pásů
Ferona Dělící centrum, a.s., Ostrava
DSJ, Dodávka
GO s MoRe vstupního úseku, úseku kalibrace a úpraven tratě VM; Dokumentace válečkových dopravníků
VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
DV
Linka na výrobu membránových stěn
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
DUR, DSP, DV, DSPS
Hala skladu hutního materiálu
ARCIMPEX s.r.o.
DUR, DSP, DPS
Oprava hlídání hladiny u skrubru VP1
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
MCHZ - Pračka nitrobenzenu A 1104
Exmont Kyjov s.r.o.
DV
Přemístění pecí AJAX a odstředivého lití
Vítkovické slévárny, spol. s r,o,
DSP, DPS
Splachování okují VM
VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
DPS
Slaňovací stroj na výrobu duší z vláken, Přípojky stlačeného vzduchu a plynu
ŽDB GROUP, a.s. závod Lanárna
DPS
Trasa horkovodu pro obchodní středisko Hornbach, Ostrava - Jih
ČEZ, a.s.
DUR, DSP, DPS

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy