Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2010

Propojení horkovzdušného traktu VP1 a VP2
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS, DV
Posuvná plošina pro bourání komínů
MRÓZEK, a.s.
DPS, DV
Dodávka šablon hlavních železových žlabů VP3
Calderys Czech s.r.o.
DPS
Oprava mostu pásu K 16 po havárii
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS, DV
Napojení tunelové pece č.2 na rozvod ZP
SEEIF CERAMIC, a.s. Ostrava
DPS
Ostřik okují vnitřního povrchu předvalku za děrovacím strojem
VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s.
DPS
Rekonstrukce pohonu karuselové pece
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DV
Vytápění objektů v oblasti Vítkovic
ČEZ, a.s.
Technická pomoc
Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DSP

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy