Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2011

Ohřev teplé vody na varně jídelny AMO,a.s.
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení chladiče protitlaké páry TG9
ČEZ, a.s.
Technická pomoc
Záměna čerpadla ISH v areálu ČEZ Vítkovice - Dolní oblast
ČEZ, a.s.
DPS
Rozvod kyslíku a dusíku v areálu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.
Air Liquide CZ, s.r.o.
DPS, DSPS
Plošina pro bourání komínů
DAV, a.s.
DPS, DV
Obráběcí centra Multicut 500S - jeřábová dráha
AZ FIN servis, s.r.o.
DSP, DPS
Laboratorní trať pro simulaci intenzivního válcování a termomechanického zpracování dlouhých výrobků spojitým způsobem
VŠB - TU Ostrava
Studie
Příčná přeprava svitků 30 t mezi halami
Ferona-Dělící centrum, a.s.
Dodávka
Repase stávajícího ukládače ve FDC
Ferona-Dělící centrum, a.s.
Dodávka
Náhrada stávajících nůžek v PřDL za nové letmé nůžky od firmy FIMI
Ferona-Dělící centrum, a.s.
Dodávka
Repase 3 ks nůžkových stojanů ŽĎAS
ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s., závod Válcovna za studena Ostrava-Vítkovice
Dodávka
Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trub
Materiálový a metalurgický výzkum, s.r.o.
Studie
Obráběcí centra Multicut 500S
AZ FIN servis, s.r.o.
DPS
Systém odstraňování oleje z vodního okruhu hydrocyklónu
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Dodávka
Dveře a hradítko rotační pece 12t/hod
METAL TRADE COMAX, a.s., Velvary
DPS, DV
Přípojka zemního plynu v SNK Krnov
VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s., Ostrava
DPS
Pracovní komora
VÍTKOVICE MECHANIKA, a.s., Ostrava
DPS, DV
Přemístění mechanických dílen
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DPS, AD
Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DPS, AD, TD
Technologický postup odstraňování prachových nánosů z vnitřní části potrubí šikmých plynovodů DN 2200 VP 2
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS, DV
Výměna chladících desek VP 2
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS, DV
Spouštěcí žlaby VP4
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS, DV
Propojení horkovzdušného traktu VP1 a VP2
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
Dodávka na klíč 19 mil Kč
Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí
BONATRANS GROUP, a.s., Bohumín, Česká republika
DPS, AD

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy