Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2012

Rekonstrukce plynočistírny VP2.
U.S.Steel Košice, s.r.o.
DPS
Nový uzel tepelného zpracování výrobků válcovny kol a obručí
BONATRANS GROUP a.s.
AD, TD, DSPS
Hydraulický ostřik okují
SIGMA DIZ spol. s.r.o. Dodávka pro firmu Uralskaja Staľ, Novotroick, Rusko
DSP, DPS, DV, Dodávka
Izolovaná kabina
ArcelorMittal Energy Ostrava, a.s.
Dodávka na klíč
Umístění plynových poklopových pecí
KWW a.s.
Studie
Analýza tepelné účinnosti ohřívací karuselové pece
BONATRANS GROUP a.s.
Technická pomoc
Výstavba Obrobny 3
BONATRANS GROUP a.s.
DSP, DPS, AD, IC SP
Brzdící zařízení pro podélně dělící linku
Ferona, a.s. - Dělicí centrum
Dodávka na klíč
Laboratorní válcovací trať pro simulaci intenzívního válcování a termomechanického zpracování dlouhých výrobků spojitým způsobem
VŠB Technická univerzita Ostrava katedra FMMI
Dodávka na klíč
Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trub
Třínecký inženýring, a.s.
DSP,DPS+DV,DSPS
Nová kališkárna
Měď Povrly a.s.
Studie
Generální oprava s modernizací a rekonstrukcí technologického zařízení válcovny hliníku
AL INVEST Břidličná, a.s.
DSP
Generální oprava s modernizaci a rekonstrukci válcovny trub
Z GROUP, Steel Holding, a.s. divize Válcovna Trub Chomutov
Studie

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy