Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2013

CNG stanice v areálu Hayes Lemmerz Czech, s.r.o
Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
DSJ
Základ pro podzemní dopravník
Hayes Lemmerz Czech, s.r.o.
DSJ
Statické posouzení nůžkové plošiny o nosnosti 1000 kg
IVV Engineering s.r.o.
DPS
Revizní zpráva příhradové konstrukce mostu zakladače ZPH
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Rekonstrukce vodojemu AMO
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Kroková pec kalibrovny
Z-GROUP Steel Holding, a.s. Divize Válcovny trub Chomutov
EIA
Rekonstrukce válcovny mědi a mosazi v PAKISTAN ORDINACE FACTORIES
VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.
DPS, AD, Částečně dodávka
Obslužná komunikace - část Západ A
BONATRANS GROUP a.s.
DUR, DSP, DPS, AD,
Haly V-26 a V-27 pro opracování železničních kol - OBROBNA 4
BONATRANS GROUP a.s.
DUR, DSP, DPS, AD,
GO a MoRe technologického zařízení válcovny hliníku
AL INVEST Břidličná, a.s.
DSP, DPS, AD, EIA
Expediční silo č. 2
Calumite s.r.o.
DSP, DPS, Dodávka
NÍízkotlaké čerpadlo č.6 ČS Hrabůvka
ČEZ Energetické služby, s.r.o.
DPS
Rozvoj Technologického centra Ostrava – II.etapa - Přípojka zemního plynu, Přípojka stlačeného vzduchu
INOVAČNÍ, a.s.
DSP, DPS
Výměna parovodního propojení mezi PS1 a PS2
Dopravní podnik Ostrava a.s.
DPS
Směšovací stanice pyrolýzního a zemníhho plynu
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Studie, DPS
Odprášení vápenných cest ArcelorMittal Ostrava - 2. etapa PS 05.02 Úprava potrubí koksarenského plymu na odvodňovač .
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
DPS
Monitoring VP2, VP3
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
DPS
Snížení fugitivních emisí z odléváren VP 3 - Technické podmínky pro zadávací dokumentaci
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
TDW
Snížení fugitivních emisí z odlévárny VP 2 - Technické podmínky pro zadávací dokumentaci
ArcelorMittal Ostrava, a.s.
TDW
Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
DPS
Kroková pec kalibrovny Oznámení záměru dle §7 zákona č. 100/2001 Sb.
Z GROUP, Steel Holding, a.s. divize Válcovna Trub Chomutov
Oznámení záměru
Úprava vstupního stolu a odvíječky linky ŽĎAS
Arcelor Mittal Frýdek-Místek, a.s. Závod Válcovna za studena
Dodávka na klíč
Nová dotříďovací linka separovaných složek komunálních odpadů Oznámení záměru dle §7 zákona č.100/2001 Sb.
Nehlsen Třinec, s.r.o
DUR, Oznámení záměru
Zkušebna pro kryogenní armatury
MSA, a.s. Dolní Benešov
DSP, IC SP

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy