Seznam referencí

Pro zobrazení seznamu referencí klikněte na příslušný rok…


1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

2014

Podchodu "SAVARIN", Ostrava-Hrabůvka
Statutární město Ostrava
DV
EKOLOGIZACE KOTLŮ_K8, K9, K10 teplárny AMEO
ArcelorMittal Ostrava a.s.
DD
Trubní most - rozpětí 75,0 m
SmVaK Ostrava a.s.
DV
Obslužné plošiny k vulkanizačním kotlům
Semperfelx Optimit
DPS
Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci jih
ArcelorMittal Ostrava a.s.
Dodávka na klíč
Snížení fugitivních emisí z manipulace a chlazení aglomerátu na Aglomeraci sever
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Dodávka na klíč
Rekonstrukce odsávání odléváren VP4 a VP6
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
DPS

Poznámka:

DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí
DSP - dokumentace pro stavební povolení
KPS - kontrolní prohlídka stavby
DPS - dokumentace pro provádění stavby (dříve RDS)
DSJ - projektová dokumentace jednostupňová
DSPS - dokumentace skutečného provedení stavby
DBP - dokumentace bouracích prací
AD - autorský dozor
IS - inženýr stavby
TD - technický dozor stavby (investor)
IC - inženýrská činnost
IC UR - inženýrská činnost pro získání územního rozhodnutí
IC SP - inženýrská činnost pro získání stavebního povolení
IC PS - inženýrská činnost během provádění stavby
ZPS - inženýrská činnost při zkušebním provozu stavby
KDS - komplexní dodávka stavby
ZD - zadávací dokumentace stavby
TDW - tendrová dokumentace pro výběr zhotovitele
TDS - tendrová dokumentace pro výběr inženýra stavby
VD - výrobní dokumentace
DV - dílenské výkresy