Služby

Projektová a inženýrská činnost

 • Zabezpečení vstupních podkladů
 • Projektová příprava pro územní řízení
 • Projektová příprava stavby pro stavební povolení
 • Dopracování projektu pro provádění stavby
 • Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby
 • Práce spojené s prováděním stavby
 • Práce po dokončení stavby

Výrobní (dílenská) dokumentace

 • Kompletní výrobní dokumentace strojů a zařízení
 • Kompletní výrobní dokumentace potrubních rozvodů
 • Kompletní výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Studie

 • Územní studie
 • Environmentální studie
 • Studie proveditelnosti
 • Studie technologických zařízení
 • Podnikatelské záměry
 • Studie vlivu na životní prostředí
 • Odborné posudky a analýzy
 • Technicko-ekonomické studie
 • Studie objemového a prostorového řešení objektů
 • Studie vnitřního vybavení objektů

Dodávky technologických celků a staveb na klíč

 • Dodávky „na klíč“ (Turnkey Contract)
 • Dodávky zařízení včetně šéfmontáže
 • Dodávky s pevnou cenou (Lump Sum Contract)
 • Dodávky s cenou podle nákladů a s přirážkou (Cost plus Fee Contract)
 • Dodávky s cenou podle jednotkových cen a provedených prací (Unit-price Contract)
 • Kompletace technologických celků
 • EPC kontrakty
 • EPCM kontrakty

Školicí středisko

 • Naše společnost (za přispění dotačního fondu evropské unie)  vybudovala nové Školicí středisko.
 • Prostory střediska využíváme nejen ke vzdělávání vlastních zaměstnanců, ale nabízíme je k využití i externím firmám a veřejnosti.