O nás

BKB Metal, a.s. je projekční a inženýrskou organizací působící především v oblastech hutnictví železa a neželezných kovů, energetiky, strojírenství a ocelových konstrukcí.

Ve všech oborech své působnosti zajišťujeme svým tuzemským i zahraničním zákazníkům komplexní služby související s investičním procesem – od zpracování investičního záměru přes zpracování projektové dokumentace všech stupňů až po realizaci staveb na klíč.

Základní údaje

NÁZEV SPOLEČNOSTI: BKB Metal, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Sídlo: Moravská Ostrava, Hlubinská 917/20, PSČ 702 00

Identifikační číslo: 253 55 643

Daňové identifikační číslo: CZ 253 55 643

Předmět podnikání:
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
1 až 3 živnostenského zákona

Datum vzniku: 2. září 1996

Zápis v obchodním rejstříku:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1412.

Organizační struktura

organizační struktura společnosti

Politika kvality

Politika kvality společnosti BKB Metal, a.s. vychází z dlouhodobých strategických záměrů rozvoje a cílů společnosti. Vedení společnosti prostřednictvím této politiky kvality stanovuje rozhodující záměry pro neustálé zlepšování výkonnosti systému managementu kvality. Smyslem a cílem politiky kvality je zajišťování potřeb a očekávání zákazníků.

V politice kvality je formováno rozhodnutí, že společnost BKB Metal, a.s. chce být vyhledávaným, obchodně i ekonomicky prosperujícím dodavatelem projektové dokumentace, inženýrských činností, dodávek technologických celků na klíč a realizací staveb ve všech oborech, ve kterých působí.

Ke splnění těchto záměrů budeme:

 • poznávat a analyzovat současné i budoucí potřeby a očekávání zákazníků;
 • zajišťovat plnění všech požadavků zákazníků;
 • monitorovat a vyhodnocovat úroveň spokojenosti zákazníků s dodávanými službami;
 • uplatňovat a rozvíjet systém managementu kvality na základě procesního principu systému managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009;
 • zajišťovat, aby všichni zaměstnanci společnosti využívali svých znalostí, dovedností a schopností a znali svou osobní odpovědnost za kvalitu při
 • vykonávání pracovních činností;
 • rozvíjet úroveň odborné způsobilosti zaměstnanců;
 • hodnotit výkonnost, uznávat osobní přístup a přínos zaměstnanců;
 • zabezpečovat součinnost zaměstnanců pro efektivní plnění veškerých požadavků zákazníků a záměrů vyhlášených vedením společnosti;
 • vytvářet pracovní prostředí, které pozitivně ovlivňuje plnění požadavků na kvalitu a dosahování záměrů vyhlášených vedením společnosti;
 • monitorovat funkčnost procesů, získávat objektivní údaje a provádět jejich analýzu;
 • analyzovat příčiny nežádoucích stavů a včas přijímat opatření pro zlepšování kvality;
 • vytvářet a udržovat vzájemně prospěšné vztahy s našimi subdodavateli a monitorovat jejich výkonnost a způsobilost.

Vedení společnosti BKB Metal a.s. se zavazuje, že bude trvale vytvářet a zajišťovat potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro naplňování politiky kvality.

Politika kvality je závazná pro všechny zaměstnance společnosti BKB Metal, a.s. Za její plnění odpovídá vedení společnosti a ředitelé divizí. Toto znění politiky kvality bylo projednáno představenstvem akciové společnosti s rozhodnutím dále rozvíjet vybudovaný a certifikovaný systém managementu kvality podle zásad ČSN EN ISO 9001:2009.

Certifikáty kvality

Ve společnosti BKB Metal, a.s. byl vybudován systém managementu kvality, který byl certifikován společností Lloyd’s Register Quality Assurance v roce 2000.

V současnosti splňuje systém managementu kvality standard ČSN EN ISO 9001:2009 a zahrnuje:

 • Projektování a inženýring zařízení a závodů pro hutnický průmysl, strojírenství, jednotek pro chemický průmysl a energetické závody.
 • Projektování a inženýring stavebních a technologických konstrukcí.
 • Provádění staveb.

Tiskové zprávy

 • Laboratorní zařízení pro výzkum technologických procesů válcování bezešvých trub
 • Expediční silo Calumite č. 2