Používaný software

CAD systémy

 • Autodesk Revit Architecture (vytváření 3D modelů staveb, BIM)
 • Autodesk AutoCAD Architecture
 • Advance Concrete (vyztužování železobetonových konstrukcí)
 • AutoCAD Mechanical (obecný 2D CAD)
 • Autodesk Inventor Routed Systems (3D objemový modelář)
 • Advance Steel (modelování ocelových konstrukcí)
 • SolidWorks Premium (3D objemový modelář)
 • Tekla Structres (modelování ocelových konstrukcí)
 • Adobe CS6 Master Collection

Výpočtové programy

 • FINE GEO 5 (programy pro zakládání staveb a geotechniku)
 • Flow simulation (výpočty proudění)
 • SCIA Engineer (dimenzování ocelových konstrukcí)
 • AutoPipe (výpočty potrubních tras)
 • SolidWorks (výpočty napětí metodou MKP, mechanika tekutin)
 • Protech (TOB, ENB, NZU, TV)