Služby

Projektová a inženýrská činnost

 • Zabezpečení vstupních podkladů
 • Projektová příprava pro územní řízení (DUR) a inženýrská činnost pro územní řízení
 • Projektová příprava stavby pro stavební povolení (DSP) a inženýrská činnost pro stavební povolení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost pro provádění stavby
 • Basic Engineering
 • Detail Engineering
 • Jednostupňové projekty (DSJ)
 • Zadávací (tendrové) dokumentace
 • Výběr zhotovitele
 • Zabezpečení smluvních vztahů pro provádění stavby
 • Práce spojené s prováděním stavby
 • Autorský dozor
 • Práce po dokončení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Dodávky technologických celků a staveb na klíč

 • Dodávky „na klíč“ (Turnkey Contract)
 • Dodávky zařízení včetně šéfmontáže
 • Dodávky s pevnou cenou (Lump Sum Contract)
 • Dodávky s cenou podle nákladů a s přirážkou (Cost plus Fee Contract)
 • Dodávky s cenou podle jednotkových cen a provedených prací (Unit-price Contract)
 • Kompletace technologických celků
 • EPC kontrakty
 • EPCM kontrakty

Výrobní (dílenská) dokumentace

 • Kompletní výrobní dokumentace strojů a zařízení
 • Kompletní výrobní dokumentace potrubních rozvodů
 • Kompletní výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Studie

 • Studie proveditelnosti
 • Studie technologických zařízení
 • Podnikatelské záměry
 • Studie vlivu na životní prostředí
 • Odborné posudky a analýzy
 • Technicko – ekonomické studie
 • Studie objemového a prostorového řešení objektů
 • Studie vnitřního vybavení objektů