Compliance program

Compliance program ve společnosti BKB Metal, a.s.

Compliance pro nás znamená dodržování příslušných zákonů a zároveň přísných interních pravidel naší akciové společnosti.
V rámci společnosti BKB Metal, a.s. platí závazná pravidla a všichni zaměstnanci společnosti jsou povinni jednat v souladu s těmito pravidly, která jsou definována v etickém kodexu společnosti BKB Metal, a.s. a v interních předpisech. Důraz je kladen na poctivost a čestnost. Totéž také očekáváme i od svých smluvních partnerů a subdodavatelů.

Etický kodex Informace o zpracování osobních údajů